IT-Säkerhet för Små och Medelstora företag

IT-Säkerhet, analys och utbildning för företag

En absolut vital och ofta förbisedd del av företagets it är säkerheten. Vi har erfarenhet av att drifthålla de mest kritiska systemen utsatta för intrångsförsök många gånger om dagen och vet precis hur man designar ett säkert it-system.

Säkerhet åstadkommer man i flera lager allt från fysiskt ända upp till applikationsnivå där balansen måste vara perfekt för att inte hämma de som faktiskt skall arbeta med systemen. Säkerhet är också en utbildningsfråga för personal då jag vågar påstå att många hot kommer från så kallat social engineering där personal ovetande ger information om hur systemen kan äventyras.

Alla våra system levereras med säkerhet i fokus men vi hjälper även gärna till att inventera befintliga system för rekommendationer och åtgärder. Vi har även stor erfarenhet av att mitigera redan utsatta system.

Kontakta oss gärna för en dialog kring Er säkerhet. I nästan alla fall kan säkerheten bli bättre och ett par utomstående ögon ger oftast inblick i sådant som anställda kan missa.

Lets Talk!

© HKonsult AB | 559378-0538