Server-förvaltning och Hosting i Molnet

Serverförvaltning & Hosting optimerat för Wordpress & E-handel

Serverförvaltning som också kan kallas ‘managed hosting’ innebär att vi tar fullt ansvar för drift, uppdateringar, installationer, säkerhet och support för Er server och woocommerce / wordpress-installation. Vi erbjuder olika nivåer av åtaganden beroende på vad ni behöver och huruvida servern säljs av oss eller en tredje part. Vi kan erbjuda fullt ansvar när servern hyrs av oss. Vid tredje part kommer vi överens om åtagandet. Klicka här för att läsa mer om våra wordpress och woocommerce-tjänster.

Hkonsult arbetar från Helsingborg och våra servrar är placerade i molnet hos Amazon i Stockholm. I kombination med CDN och DNS hos cloudflare kan vi uppnå minsta möjliga latens / fördröjning till er server så att ni och era användare får bästa möjliga upplevelse.

Till skillnad från många andra operatörer så lägger vi ansvaret på amazon och cloudflare för tillgänglighet på de tre första lager i OSI-modellen. Det vill säga det fysiska, data-link samt nätverkslagret. Detta gör vi eftersom amazon och cloudflare har störst resurser och specialiserar sig på dessa lager. Detta låter oss använda datacenter från hela världen och framförallt servrar som är närmast användaren för bästa upplevelse.

Detta i sin tur innebär detta att våra servrar är näst intill alltid tillgängliga samtidigt som nätverkshastigheten är den bästa tänkbara och du som kund får ett riktigt bra pris.

VPS (Virtual Private Server)

Servrar som hyrs utav oss är så kallade VPS (Virtual Private Server) som vi köper in från Amazon AWS. Operativsystemet är antingen är Linux Ubuntu LTS eller Windows Server beroende på era preferenser och krav.

Det vanligaste användningsområdet som vi säljer är servrar för webhosting av hemsidor (t.ex. wordpress) eller intranet. I varje enskilt fall identifieras användningsområdet och vi optimerar mjukvaran till era behov.

Applikationer vi arbetar med

WordPress, Woocommerce, Nginx, Apache, MySQL, PHP, ProFTPD, PureFTPD, PostFix, SendMail, HaProxy, LetsEncrypt, Microsoft IIS, Microsoft SQL, Microsoft Exchange mfl.

Verktyg och konfiguration

Allt detta innebär att ni kommer få den bästa möjliga servern för er hemsida utan att behöva tänka på någonting gällande denna. Vi tillhandahåller och konfigurerar verktyg för att administrera t.ex. MySQL och filhantering via FTP/SFTP eller SSH. Vi hjälper även till med installation av ssl certifikat för säker anslutning och eventuella konfigurationer i wordpress som kan behövas.

Migrering av servrar och hemsidor

Vi har migrerat tusentals hemsidor och servrar från och till olika plattformar och utför gärna denna tjänsten gratis till kunder eller blivande kunder. Genom att utnyttja avancerade funktioner i DNS och inkrementell fil- och databaskopiering så kan vi migrera även dom viktigaste hemsidorna med väldigt knappa om inte omärkbart driftstopp. Givetvis testar vi också din hemsida på den nya plattformen innan migrering sker.

Servermigrering kan ibland vara lite mer komplext eftersom inte alla applikationer har samma version som på ursprungsservern men med vår erfarenhet kan vi hitta lösningar på dom flesta problemen som kan uppstå.

DNS & CDN

Vi har även möjlighet att tillhandahålla och konfigurera både DNS och CDN (Content Delivery Network) för era domäner via Cloudflare för ytterligare ett lager av säkerhet, stabilitet och hastighet.

Lets Talk!

© Copyright 2021 HKonsult EF